Om QST Produkter

Kvantitativ diagnostik erbjuder både ett alternativ och ett komplement till traditionella tester av nervledningshastighet och elektrisk retningspotential för att bedöma de sensoriska funktionerna.

Somedics produkter omfattar ett antal instrument för att bestämma funktionen hos det perifera/centrala nervsystemet genom att applicera olika fysiologiskt relevanta stimuli med kända svarsmekanismer på huden. Varje typ av stimuli är särskilt designat för olika nervbanor och diskreta nervfiberpopulationer.

Somedics produkter är användarvänliga, icke-invasiva instrument avsedda för en mängd olika applikationer, till exempel diagnostisering av sjukdomar och skador som diabetes, whiplashskador och yrkesrelaterade skador. Vidare används de i smärtutredningar, i utvärderingar efter olika typer av kirurgi samt andra neurologiska undersökningar och tillämpningar.

Somedics produkter och deras ingående tillbehör är CE-märkta och godkända enligt MDD93/42/EEC-direktivet.


Vad är QST?
• En förkortning av det engelska begreppet Quantitative Sensory Testing
• Konceptet bygger på att bestämma den subjektiva upplevelsen av ett känt (objektivt) sensoriskt stimuli

Varför ska man använda QST?
• För att söka efter dysfunktion i perifera nervfibrer
• För att undersöka utbredning och grad av neurologiska skador och rubbningar
• För att följa och förebygga arbetsrelaterade skador hos anställda inom riskyrken
• För att studera neurologiska bieffekter av läkemedel
• För att systematiskt följa resultatet av en medicinsk behandling.