Somedic MSA Thermal Stimulator NG

Termisk stimulator för undersökning av temperatursensibilitet
Somedic MSA NG är ett avancerat diagnostiskt system som har vuxit fram ur Somedic SenseLabs långa erfarenhet av utveckling och tillverkning av sensorisk testutrustning. Somedic MSA NG sätter en ny standard för mätningar av temperatursensibilitet och uppfyller den mest krävande användarens krav på funktion, prestanda och säkerhet.

Somedic MSA NG är modulbaserad, vilket ger möjlighet att välja uppgraderingar och funktioner efter egna önskemål likaväl som det underlättar service och underhåll. All kommunikation med Somedic MSA NG sker genom en serie-port. En laptop är allt som behövs för att kunna arbeta effektivt med utrustningen.

Den innovativa designen på termoderna ger en hög termisk kapacitet och exceptionellt bra temperaturdistribution över ytan. Dubbla sensorer känner av termodens yttemperatur och ytterligare en sensor sitter vid värmeväxlaren.


MSA Thermal Stimulator NG
Somedic MSA Thermal Stimulator
Sida som PDF

Högre krav? Somedic SenseLab har tagit fram en version av Somedic MSA Thermal Stimulator NG som är kompatibel med fMRI utrustning. Betydande ändringar har gjorts och ett uppgraderingspaket finns tillgängligt. Kontakta oss för mer information.


Termod 25x50 Termod 18x18 Termod 9x9 Termod 9x9dental
Termod 25x50 Termod 18x18 Termod 9x9 Termod 9x9dental

Tillämpningar
• Bestämning av funktion i små nervfibrer
Fördelar
• Termiskt stimuli med hög noggrannhet och repeterbarhet
• Olika storlekar på termoder gör att Somedic MSA NG snabbt kan anpassas till olika anatomiska mätställen
• Ett användarvänligt Windows-program kontrollerar Somedic MSA NG och sparar alla mätdata i en databas för senare generering av rapporter

Teknisk Specifikation - Somedic MSA NG (Next Generation)

Avsedd användning
Somedic MSA NG är avsedd att undersöka sambandet mellan intensiteten hos ett känt (kalibrerat), termiskt stimuli och tillhörande (upplevt) percept. Bestämning av perceptions- och/eller smärt- trösklar sker genom att med en handhållen givare applicera på oskadad hud noggrant kontrollerade temperaturer.

Generell information
Undersökningmetod Gränsvärdesmetoden (Method of Limits)
Termoddata (std) Vattenkylt Peltierelement
Aktiv area: 25 x 50 mm (12,5) cm²
Kontaktmaterial: Icke-allergent sterlingsilver med renhetshalt 925/1000
Temperaturmätning: 3 st termoelement
Maximal pumpkapacitet: 36 W
Temperaturområde, vid konstant temperatur: 5 - 52°C
Temperaturområde, vid 1°C/s: 10 - 52°C
Kontrollenhet Temperaturupplösning: >0.02°C
Kalibreringsosäkerhet: +/- 0.2°C
Tillgängliga storlekar på termoder 25 x 50; 18 X 18; 9 x 9; 9 x 9 dental (mm)

Vänligen observera att för att få bästa möjliga mätresultat är det viktigt att använda en så stor termod som den aktuella undersökningen tillåter. Detta på grund av spatial summation.


Fysiska egenskaper
Storlek Standard bordslåda 450 x 325 x 185 (L x B x H) mm alternativt 19" rackmontering (4 enheter hög)
Vikt 11 kg

Miljökrav
Temperatur 17-28 grader Celsius
Luftfuktighet 30-80% relativ fuktighet, icke kondenserande

Elektriska krav
Nätspänning 200-240 VAC
Förbrukning: < 270 W
Frekvens: 47-63 Hz
Kontrollenhet Spänning: < 16 V
Ström: < 3 A
Förbrukning: < 270 W