Somedic MSA Välkommen till Somedic SenseLab AB

Somedic SenseLab är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa diagnosinstrument för forskningsändamål och kliniskt bruk. Vi erbjuder en unik kunskap inom området kvantitativ sensorisk testning (Quantitative Sensory Testning - QST) och därtill relaterade instrument.

Vår ambition är att kunna erbjuda ett fullständigt sortiment av QST-produkter, från enkla verktyg för sensibilitets-screening till högkvalitativ forskningsutrustning. Syftet med våra produkter är att bidra till ökat värde genom att förse försöksledare och forskare över hela världen med pålitliga, användarvänliga instrument av högsta kvalitet.

Om Somedic SenseLab AB

Somedic grundades 1971 och har gradvis utvecklats till en av världens främsta leverantörer av QST-utrustning. Redan i ett tidigt skede började Somedic att rikta in sig på marknaden för sensibilitetstestning och kvantitativ diagnostik, både inom klinisk verksamhet och i rena forskningsmiljöer. Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset har sedan de första åren varit viktiga för Somedics utveckling. Dessa institutioner tillsammans med Tandläkarhögskolan i Malmö är fortfarande värdefulla källor till kunskap och de erbjuder kontinuerligt möjligheter till forskningssamarbeten.

Sedan 1997 ligger vår anläggning för utveckling, produktion och marknadsföring i Skåne nära universitetsstäderna Malmö och Lund.

Vår produktportfölj inkluderar utrustning för undersökning av mekaniska och termiska sensibilitetströsklar hos människa såväl som hos djur. Utvecklingen drivs av kunskap och vårt breda nätverk, liksom en nära kontakt med våra kunder. Företagets tillväxt bygger på förståelse för våra kunders behov av innovativa produkter och tjänster som skapar kostnadseffektiva lösningar.

Det medicinska området är starkt reglerat och på Somedic SenseLab är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, samt i enlighet med en hög etisk standard. Vi anser att det är viktigt för vår och våra kunders gemensamma framgång


Vision-och-framgångskoncept Företagsaktiviteter
Somedic SenseLab strävar efter att utmärka sig inom kvantitativ diagnostik samt att genom ständiga förbättringar fortsätta att fylla våra kunders behov.

Ett av Somedic SenseLabs viktigaste mål är att säkerställa en korrekt användning av våra produkter för att göra det möjligt för våra användare att uppnå kvalitativa och tillförlitliga resultat.

Showroom Desk På Somedic SenseLab är vi stolta över att hitta framstående läkare och forskningsgrupper bland våra kunder. Vi har installationer på alla större skandinaviska sjukhus, på universitetskliniker över hela Europa och på läkemedelsföretag som AstraZeneca, Bayer, Biovitrum och Grünentahl.

Somedic SenseLab deltar ofta i olika utställningar och symposier om smärta hos människa eller beteendestudier på djur. Besök oss gärna i vår monter!

Mässor: