Algometer

Ett stöd vid diagnos och uppföljning av smärtor i muskler och leder
Oberoende studier visar betydelsen av objektiva, kvantitativa metoder för att utvärdera sensibilitet och smärta hos patienter med fibromyalgi, spänningshuvudvärk och andra muskelrelaterade problem. Genom Algometern kan effekten av sjukgymnastik, medicinsk behandling och andra interventioner följas upp och dokumenteras för kliniskt bruk såväl som för forskningsändamål. Den objektiva mätningen ger bland annat möjlighet att följa patienters förbättringar på ett systematiskt sätt. Algometerns noggrannhet och reliabilitet gör den även lämpad för användning i studier där den bland annat kan bidra till att minska studiepopulationens storlek.


Algometer
Algometer
Sida som PDF

Tillämpning
• Undersökning av tryckutlöst smärta i leder och muskler

Teknisk Specifikation - Algometer

Avsedd användning
Avsedd för undersökning av tryckutlöst smärta i muskler och leder.

Generell information
Noggrannhet < 5% för mätvärden >100kPa
Inkluderas i leverans
Mätområde
1 x Väska
1 x Probe 0,5 cm²
1 x Probe 1 cm²
1 x Probe 2 cm²
1 x Batteripack
1 x Klämverktyg
1 x Kalibreringsvik

0-4000 kPa
0-2000 kPa
0-1000 kPa
Tillval
Probe 4 cm²
Patientsvarsknapp
0-500 kPa
Fysiska egenskaper
Längd x Bredd x Djup 161 x 170 x 30 mm
Vikt 460 g inklusive batterier
Miljökrav
Temperatur 15-30 grader Celsius
Luftfuktighet < 85% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Elektriska krav
Nätspänning 6V =
Konsumtion PÅ < 10 mA
Konsumtion AV < 10 µA
Kontinuerlig drift ungefär 100 timmar
Normal drift ungefär 5 månader (1 h/dag)
Batteripack Somedic SenseLab reservdel nr. 20-010-0052