Aesthesiometer II

Snabb utvärdering av känslighet för lätt beröring
Maximilian von Frey visade redan 1896 att människans känseltröskel kan bestämmas genom att sekventiellt applicera hårstrån av olika diameter, tills det hår som precis skapar den önskade känslan återfinns. Ett hår kan också användas till screening för att undersöka om det aktuella håret - med sin specifika bucklingskraft - kan förnimmas eller inte. Detta kan användas för att studera hudområden med normal känsel såväl som hyper-eller hyposensitiva områden.
Vi släpper nu en ny version av Aesthesiometern med möjligheten att byta ut monofilament som numera har specialdesignade, avrundade toppar. Ett nytt material används för monofilamenten. Materialet har betydligt bättre egenskaper när det kommer till luftfuktighetsberoende.


Aesthesiometer II
Aesthesiometer II
Sida som PDF

Tillämpningar
• Undersökning av hudsensibilitet med avseende på mekanisk retning
Fördelar
• Repeterbara mätningar till en liten kostnad

Teknisk Specifikation - Aesthesiometer II

Avsedd användning
Avsedd för undersökning av hudens beröringskänslighet.

Generell information
I den nya versionen av Aesthesiometern ingår 7 stycken handtag och separata von Frey hår. På så sätt kan håren enkelt bytas ut när det råden en smittorisk mellan patienter. Håren förvaras i skyddande fodral och kan enkelt monteras på handtaget. Systemet är ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med tidigare eftersom ett byte utav von Frey hår kostar signifikant mindre än ett byte av von Frey hår med handtag.

Fysiska egenskaper
Dimension av handtaget 8 x 8 x155 (mm)
Vikt av handtaget 15 g

Hår (fd. hår nummer) Diameter (mm) Längd (mm) Nominell kraft (g) Nominell kraft (mN)
Transparent (No. 5) 0,128 40 0,064 0,63
Brun (No. 7) 0,153 40 0,14 1,37
Orange (No. 8) 0,177 42 0,32 3,14
Blå (No. 11) 0,306 42 1,7 16,67
Svart (No. 13) 0,403 43 5,1 50,0
Grön (No. 14) 0,409 33 8,3 81,4
Gul (No. 16) 0,508 30 24 235,36